Prader-Willi ühingu koduleht

Prader-Willi ühingu koduleht

PWS ÜHINGUST

Prader-Willi Sündroomi Ühing on ellu kutsutud toetamaks Prader-Willi sündroomiga lapsi, noorukeid ja täiskasvanuid, samuti nende vanemaid, hooldajaid, sugulasi jt, jagamaks teavet nii sündroomi enda kui ka sellega toimetuleku kohta ning aitamaks neil reaalsete probleemidega toime tulla. Ühingu tegevuse eesmärgiks on muuta Prader-Willi sündroomiga inimeste elu inimväärsemaks ja nende eest hoolitsejate elu veidigi kergemaks.

Ühing on alles noor, loodud septermbris 2006. Oleme avatud uutele liikmetele ja koostööpakkumistele.

Kui olete mõne PWS-iga inimese sugulane, õpetaja, tugiisik, arst, sõber vm ning soovite astuda ühingu liikmeks, vajutage lingile http://www.pws.ee/wp/kuidas-liituda/.

Prader-Willi Sündroomi Ühingus on kokku 35 liiget: PWS-iga noored, lapsevanemad ja professionaalid. Viimaste hulags on  7 arsti, kes on meile meie tegevuseks väga suureks toeks:

  • Prof Tiina Talvik
  • Prof Vallo Tillmann
  • Dr Eve Õiglane-Šlik
  • Dr Katrin Õunap
  • Dr Riina Zordania
  • Dr Elvira Kurvinen
  • Dr Külli Muug

 

© 2024 Prader-Willi ühingu koduleht

Theme by Anders Norén