Haridustöötajale

PWS on harvaesinev ja on ebatõenäoline, et koolis on rohkem kui üks selle sündroomiga laps, kui ei ole just tegu erikooliga. PWS-iga laste erivajaduste rahuldamine ja samas ka kõikide teiste laste vajadustega arvestamine võib osutuda raskeks, eriti seoses juurdepääsuga toidule ja järelevalve organiseerimisega söögivahetundide ajal.

Viimastel aastatel on maailmas olnud juhtumeid, kus PWS-iga laps on käitumise eripära tõttu koolist eemaldatud. Ülimalt oluline on mõista, et käitumine on osa sündroomist ja pole tavaliselt tahtlik.

Kui teie koolis on raskusi lapsega, kel on PWS, võtke palun meiega ühendust. Püüame koos leida võimalikke lahendusi.

Next Post

Previous Post

© 2019 PWS Ühingu koduleht

Theme by Anders Norén